Oferta archiwalna

Strażnik Działu Ochrony

Oferta archiwalna

2 800,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

umowa o pracę


strażnik Sandomierz, ochroniarz Sandomierz

  • praca w systemie wielozmianowym - 12h
  • praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności w warunkach izolacji
  • system hierarchicznego podporządkowania


Wymagania

umiejętności podporządkowania się hierarchicznej strukturze
dyspozycyjności
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
asertywności i empatii
umiejętności komunikowania się
zdyscyplinowania i współdziałania w grupie
kreatywności
etycznego postępowania
świadomości prawnej
posiadająca obywatelstwo polskie
posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej
korzystająca z pełni praw publicznych
osoba niekarana
posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby


Oferujemy

stałe zarobki zagwarantowane przepisami
stabilność zatrudnienia
zasiłek na zagospodarowanie w momencie przejścia do służby stałej
dopłata do wypoczynku, równoważnik za przejazd na każdego członka rodziny
wsparcie mentora w pierwszych miesiącach służby
możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i ogólnych
jasno określone zasady zachowania, etyki
dodatkowe wynagrodzenie roczne
nagrody uznaniowe za wzorowe wykonywanie obowiązków
pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego
równoważnik za brak lokalu mieszkalnego
równoważnik za remont lokalu mieszkalnego
ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby


Klauzule informacyjne

Aplikuj

Ważne do: 2020.01.30, wyświetleń: 781

nr ogłoszenia: 1060